Certifikace

 Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění (Ekokom)

 

Prohlášení o obalech (Ekokom)

 

Osvědčení o plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění

elektrozařízení a elektroodpadu (REMA)

 

Osvědčení o plnění povinnosti odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění baterií (REMA)

 

Certifikát důvěryhodná firma 2015