Certifikace

 Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění (Ekokom)