Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím (společností KOBE s.r.o.) a kupujícím v oblasti prodeje zboží a služeb.

 

Prodávající
KOBE s.r.o. se sídlem Nad úžlabinou 24, 108 00 Praha 10, provozovnou Pod Parukářkou 4, 130 00 Praha 3, IČO 49684566 je společnost zapsaná do OR vedeného u Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, číslo vložky 23369 a zabývá se prodejem výpočetní techniky dalším prodejcům (kupujícím) i koncovým uživatelům.

 

Kupující
Kupující dealer (právnická osoba, OSVČ) má při zahájení obchodů povinnost předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a právní subjektivitě (výpis z OR, ŽL), ev. si je prodávající obstará z veřejně dostupných zdrojů. Kupující je při změně údajů tyto neprodleně sdělit prodávajícímu.
Koncový uživatel (firma, instituce nebo fyzická osoba) při zahájení obchodů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné k vyřízení objednávky, event. údaje, které požaduje uvést na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupujícímu nákupem produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem ani na šíření licencovaných programů dodávaných spolu s hardwarovými produkty nebo samostatně.

 

2. Cenová politika

 

Dealer, tedy prodejce výpočetní techniky (kupující) je povinen doložit skutečnou aktivitu v oblasti obchodu s výpočetní technikou. Následně má nárok na velkoobchodní ceny v kategoriích D1 a D2 na základě vyhodnocení předchozích odběrů.

D1 – standardní kategorie pro běžné obchody do 70 tis. Kč bez DPH měsíčně.
D2 – kategorie pro dealery se stabilními vyššími odběry nad 70 tis. Kč bez DPH měsíčně.
Přiřazení dealerských kategorií zákazníkům je aktualizováno průběžně.

 

Ceny se obecně řídí platným ceníkem, při větších odběrech je možné dohodnout individuální ceny. Ceny uvedené na internetu obsahují veškeré svázané poplatky (autorské poplatky, příspěvek na likvidaci elektroodpadu, Ekokom, ev. další), při fakturaci jsou tyto dílčí částky vyčísleny buď samostatně, nebo jsou již obsaženy v základní ceně produktu.

 Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny na internetu jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Koncový uživatel nakupuje za ceny EU, při objednávce přes internetový obchod poskytujeme další slevu 2%, školám poskytujeme slevu 5%.

 

3. Objednávky

 

Objednávat zboží je možno následujícími způsoby:
   a) osobně
   b) e-mailem na adrese kobe@kobe.cz
   c) pomocí internetového obchodu www.kobe.cz
   d) faxem
   e) ve výjimečných případech i telefonicky

 

Doporučujeme provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou s uvedením následujících údajů:
   a) obchodní jméno a sídlo kupujícího
   b) IČO a DIČ (pokud je kupující registrován jako plátce DPH)
   c) dodací adresu
   d) kód a název zboží dle ceníku včetně počtu objednávaných kusů
   e) jednotkovou cenu
   f) způsob odebrání a dopravy
Kupující dále uvede všechny další údaje, které považuje za důležité (číslo objednávky…).

 

Prodávající objednávku potvrdí (e-mailem, faxem nebo telefonicky).

Elektronické automatické potvrzení objednávky systémem v případě objednávky přes internetový obchod je pouze potvrzením přijetí objednávky, závazné je následné skutečné potvrzení obchodníkem.

 

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. V případě výrazné změny aktuální situace (změna ceny u dodavatele, změna kursu) může prodávající po odsouhlasení kupujícím cenu dle těchto podmínek upravit. Pokud cena v okamžiku dodání je nižší než cena v okamžiku objednání, může prodávající zboží prodat za tuto nižší cenu.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

 

4. Garance obsahu

 

Prodávající spravuje své internetové stránky s cílem zajistit dostatečné a správné informace o produktech a cenách. Prodávající však nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu internetových stránek a ceníku a nenese zodpovědnost za využití těchto údajů.

 

5. Platební podmínky

 

Při prodeji je možno zvolit několik způsobů platby:
   a) platba v hotovosti při nákupu
   b) platba předem bankovním převodem
   c) platba na dobírku
   d) platba na fakturu s odloženou splatností (standardně 7 dní)
Další možnosti platby jsou řešeny individuálně.
Platba na fakturu s odloženou lhůtou splatnosti je možná pouze pro stálé partnery prodávajícího a přidělení kreditu je v kompetenci obchodníka prodávajícího.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

6. Dodací podmínky

 

Zboží lze odebrat jedním z následujících způsobů:

a)

osobní odběr (pouze osoba k tomu pověřená, která se může jednoznačně identifikovat)
kdykoliv během otevírací doby prodávajícího; zboží bude pro kupujícího rezervováno po dobu 14 dnů (pokud nebude dohodnuto jinak)

b)

zaslání přepravní službou (GLS nebo služba objednaná zákazníkem)
objednávky přijaté do 15 hod. budou expedovány ještě tentýž den (pokud je zboží skladem), kupující musí být na své dodací adrese následující den přítomen, jinak mu bude dopravné účtováno i při nedodání zboží; v případě dodání zboží na dobírku je povinen sdělit kontaktní telefon

c)

zaslání kurýrem (po Praze)
objednávky budou dodány na adresu kupujícího cca do 3 hodin (pokud je zboží skladem).

 

Cena účtovaná za dopravu zboží:
Při nákupu zboží za 7 000 Kč bez DPH a více není dopravné účtováno.
Při nižším nákupu bude účtován poplatek 120 Kč bez DPH při platbě převodem, 150 Kč bez DPH při platbě na dobírku GLS. Při platbě na dobírku při dodání kurýrem po Praze je poplatek 240 Kč bez DPH.

 

Při osobním odběru není účtován žádný poplatek.

Pro dodání do zahraničí jsou stanoveny individuální ceny a doprava je účtována v každém případě a to ve výši dané koncovou destinací, parametry zásilky, času doručení a hodnoty pro pojištění

 

7. Doručení zboží

 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí zkontroloval. V případě poškození zásilky sepíše kupující s dopravcem zápis o škodě.

 

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, je oprávněn ke zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy níže popsaným způsobem.

 

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14  denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

 

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

 

 

9. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

 

 

10. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 

Pokud je kupující spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok nabezplatné odstranění vadynebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek nadodání nové věci bez vadnebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

 

11. Zákonná práva z vad

 

Kupující spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující dealer (právnická osoba, OSVČ) je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.  

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

   odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

   bezplatné odstranění vady opravou;

   přiměřenou slevu z kupní ceny,

   vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

12. Vyřízení reklamace

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky a uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.            

Kupující spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku je při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.  

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat preferenčně e-mailovou zprávou. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

Oprava zboží po záruce se provádí za úplatu. Kupující bude po analýze situace písemně informován o předpokládané ceně a délce opravy. Akceptací této ceny se kupující zavazuje uhradit cenu za opravu. Prodávající si vyhrazuje právo požadavek na pozáruční opravu zboží odmítnout.

 

 

13. Ochrana osobních údajů

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

 

 

14. Informace a poradenství

 

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

 

 

15. Stížnosti

 

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na provozovně firmy KOBE s.r.o. telefonickou linku  +420 222 585 338 či e-mailovou adresu: kobe@kobe.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

16. Otevírací doba

 

Provozovna a výdej zboží je na adrese: Pod Parukářkou 4, 130 00 Praha 3 v čase pondělí-pátek: 9:00 - 17:00.

 

 

17. Písemná komunikace

 

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje adresa provozovny společnosti KOBE s.r.o.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 

 

18. Elektroodpad

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií? 

- fyzické osoby mohou využít službu: BUĎ LÍNÝ

- právnické osoby mohou využít: Svoz pro registrované partnery

- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: KOBE, s.r.o., Pod Parukářkou 39/4, Praha 3, PSČ 13000

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA Systém, a.s., která je určena pro zpětný odběr elektrozařízení

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr na stránkách Ministerstva životního prostředí (ISOH 2)

- v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).
Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nepoužívané baterie, které nejsou předány k recyklaci prostřednictvím míst zpětného odběru, ale jsou skladovány například v kancelářských šuplících, či kdekoliv jinde v domácnostech či firmách mohou následně způsobit i požár.
Tuto vlastnost mají zejména baterie s obsahem lithia. S ohledem na bezpečnost je tedy velmi důležité předávat použité baterie co nejdříve k recyklaci.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie

Běžné označení

Velikost

Příklady užití

Správné odložení

Alkalické

Alkalické, Alkaline,
AlMn

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

 

Knoflíkové

Alkalické, lithiové,
rtuťové, stříbrné,
zinkovzduchové

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Zinkouhlíkové

Classic, Heavy Duty,
Power Cell

AAA, AA,
C, D, 6V,
9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky,
kouřové alarmy, dálkové ovladače,
přenosná rádia, otevírání vrat

Místo zpětného odběru

Lithiové

Lithium, Lithium Ion,
Li-Ion

Velikost se
různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální
kamery, mp3 přehrávače

Místo zpětného odběru

Nikl-kadmiové

Ni-Cd

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Nikl-

metalhydridové

NiMH, Ni-Hydride

Velikost se
různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové
telefony, vysílačky

Místo zpětného odběru

Olověné

SLA, gelové

2V, 6V,
12V

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla,
vodní skútry

Místo zpětného odběru

Olověné

Autobaterie

6V, 12V

Automobily

Místo zpětného odběru

Rtuťové

Rtuťové, Hg, HgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

Stříbrné

Stříbrné, AgO

Velikost se
různí

Hodinky, naslouchadla, hračky,
blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru

19. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. srpna 2015 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Veškeré změny znění Všeobecných obchodních podmínek prodávající v dostatečném předstihu oznámí kupujícímu. Oznámení bude provedeno uveřejněním změn na internetové adrese: www.kobe.cz, přičemž jejich změna je účinná 15. dnem po uveřejnění.

 

Pro řešení případných sporů vzniklých mezi stranami jsou příslušné soudy České republiky, přičemž místní příslušnost soudů se bude řídit místem sídla prodávajícího.

 

Aktualizováno 1.8.2015